top of page

מידע שימושי

חשוב מאוד! לפני הגעה למיון יש להצטייד בהפנייה מרופא או אישור ממוקד קופת החולים, אחרת במקרה שלא יהיה אשפוז המטופל יישא בהוצאות חדר המיון.
לאחר שעות הפעילות של קופות החולים יש לפנות למוקד אחיות להפנייה למיון

Image by Marcel Eberle

ביטוח בריאות לעובדים זרים ותיירים
חברות הביטוח דרכן ניתן לבטח עובדים זרים ותיירים:

 

חברת ביטוח הראל- קבלת שרות דרך קופת חולים כללית:
ביטוח תיירים – ניתן לבטח מגיל 0 עד 75 שנים-

ביטוח עובדים זרים – ניתן לבטח גילאים: 18-65 שנים.

מוקד כללית-הראל: 1-800-414-422
מוקד ביקור רופא 24 שעות ביממה: 1-800-260-660
מוקד קופת חולים כללית: 2700*

חברת הביטוח איילון:

ביטוח עובדים זרים- השרות באמצעות קופת חולים כללית. ניתן לבטח תיירים ועובדים זרים באיילון עד גיל 65 .

מוקד איילון-כללית – 1-800-35-2001

חברת ביקור רופא- 1-700-705-101

מוקד קופת חולים כללית 2700*

חברת הביטוח מנורה
ביטוח עובדים זרים  – ניתן לבטח מגיל 18 עד גיל 65.
ביטוח תיירים במנורה- גילאים: 1-75 

על מנת לזמן תור יש להתקשר ל-507* או 1-700-507507
שעות הפעילות:
בימי חול: 07:00-20:00
ביום ו': 07:00-12:00
מוקד אחיות עובד 24/7 בכל ימות השבוע – בחיוג ל-507* יש להקיש את השפה, 2 לשירותים נוספים ואז 3 למוקד הרפואי.
הזמנת רופא לביקור בית יינתן במידת הצורך מול מוקד 507*
לאחר שעות הפעילות יש להתקשר ל-9101* או 1-700-505066

macabi.jfif
Clalit_Logo-300x102.jpg
bottom of page